Maatregel 9. PV-modules

Het inzetten van zonnepanelen of PV-panelen is een goed middel om te besparen op de energiekosten. De PV-panelen vormen samen met bekabeling, regelapparatuur, koppeling aan batterijen of stroomnet en draagstructuur waarmee energie kan worden opgewekt door zonlicht. De energie die hiermee wordt opgewekt wordt door een omvormer verwerkt tot elektriciteit.img5

1. PV-panelen

De PV-panelen (fotovoltaisch-paneel) zorgen ervoor dat de opgewekte zonne-energie wordt omgezet in elektriciteit. De zonnepanelen worden doorgaans geplaatst op een dak wat op het zuiden gericht staat omdat daar de meeste zon vandaan komt. Voor een optimaal resultaat zijn een aantal dingen belangrijk, o.a. de hellingsgraad van het dak, ligging van het dak ten opzichte van de zon en bomen en planten dienen uit het zicht staan.

2 en 3. De zonne-energie wordt door de omvormer omgevormd tot elektriciteit en kan worden gebruikt.

4. De PV-module is gekoppeld aan het openbare net. Zo kan de elektriciteit die teveel is opgewekt tegen vergoeding worden verkocht aan het elektriciteitsbedrijf.