Consumenten

Voor consumenten zijn er in diverse provincies of gemeentes in Nederland subsidies voor het laten maken van een energielabel of maatwerkadvies. Naast lokale subsidies biedt de Nederlandse overheid ook landelijke regelingen aan om energiebesparende maatregelen te stimuleren.

 

1. Landelijke subsidie

Ook in 2021 subsidie op isolatie → SEEH wordt ISDE
Ook in 2021 kunnen woningeigenaren weer subsidie op isolatie ontvangen, maar deze worden in 2021 niet langer gesubsidieerd vanuit de SEEH-regeling. De nieuwe naam van de verbrede subsidieregeling wordt ‘Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing’, oftewel “ISDE”. Vanaf 4 januari kunt u gebruik maken van de ISDE subsidie regeling! Nieuw bij de ISDE subsidie regeling:

Er geldt als voorwaarde voor de regeling dat er twee besparende maatregelen genomen worden. Dit kunnen 2 isolatiemaatregelen zijn, maar ook een combinatie van 1 isolatiemaatregel met de aanschaf van een warmtepomp is toegestaan. De maatregelen hoeven dus geen twee isolatiemaatregelen meer te zijn.
Het minimaal te isoleren oppervlak is voor alle woningtypen gelijk. Voor een aantal woningtypen geldt daardoor een verlaging van het aantal minimaal te isoleren vierkante meters. Het maximale subsidiebedrag is vervangen door een maximale oppervlakte per maatregel waar subsidie voor is aan te vragen (zie het overzicht op deze pagina)