EPA label

Het EPA label (staat voor Energie-Prestatie-Advies) is een door de overheid gestandaardiseerde keuring van de woning. Het label is een advies van een speciaal hiervoor gecertificeerd adviseur. Het heeft als doel de woning te voorzien van een energielabel en aandragen van energiebesparende maatregelen. Het EPA label heeft een geldigheid van 10 jaar en kan alleen verstrekt worden door een gecertificeerd bedrijf dat ook gecertificeerde adviseurs in dienst heeft, zoals dat bij Energie Advies B.V. het geval is.

 

Inhoud EPA label

In het label komen de volgende drie onderdelen aan bod:

1. Woningbeschrijving

De adviseur analyseert de woning en brengt deze (bouwkundig) in kaart aan de hand van RC-waardes, oppervlakten, hoeveelheden glas etc. Daarnaast worden de huidige energieprestaties van de woning op papier gezet.

2. Energielabel

Aan de hand van de energieprestaties wordt de woning voorzien van een energielabel. Het energielabel is, sinds 2009, verplicht gesteld door de overheid bij aan- of verkoop van een woning.

3. Advies voor energiebesparende maatregelen

Het EPA label wordt afgesloten met een globaal advies voor energiebesparende maatregelen, inclusief kosten en terugverdientijd. Met deze maatregelen verbeteren de energieprestaties van de woning en kunnen variëren van het isoleren van de spouwmuur, vloer of het dak tot het aanschaffen van een energiezuinige cv-ketel. Het verschil tussen een EPA label en een energie maatwerkadvies is dat het maatwerkadvies persoonsgebonden is en veel verder gaat dan het label.

 

Subsidie op energiebesparing

Ook in 2021 kunnen woningeigenaren weer subsidie op isolatie ontvangen, maar deze worden in 2021 niet langer gesubsidieerd vanuit de SEEH-regeling. De nieuwe naam van de verbrede subsidieregeling wordt ‘Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing’, oftewel “ISDE”. Vanaf 4 januari kunt u gebruik maken van de ISDE subsidie regeling! Nieuw bij de ISDE subsidie regeling:

Er geldt als voorwaarde voor de regeling dat er twee besparende maatregelen genomen worden. Dit kunnen 2 isolatiemaatregelen zijn, maar ook een combinatie van 1 isolatiemaatregel met de aanschaf van een warmtepomp is toegestaan. De maatregelen hoeven dus geen twee isolatiemaatregelen meer te zijn.
Het minimaal te isoleren oppervlak is voor alle woningtypen gelijk. Voor een aantal woningtypen geldt daardoor een verlaging van het aantal minimaal te isoleren vierkante meters. Het maximale subsidiebedrag is vervangen door een maximale oppervlakte per maatregel waar subsidie voor is aan te vragen (zie het overzicht op deze pagina)

Meer informatie over EPA-advies?

Onze gecertificeerde EPA-adviseur komt graag bij u langs, vraag hier een adviesgesprek aan.