Subsidie

Voor de Nederlandse overheid is het van groot belang dat zowel consumenten als bedrijven energiebesparende maatregelen invoeren. Want 2020, het jaar waarin Nederland aan veel strenge voorwaarden moet voldoen, komt steeds dichterbij. Om de Nederlandse bevolking te stimuleren om energiebesparende maatregelen door te voeren zijn er in veel gemeenten en provincies subsidies en andere aantrekkelijke maatregelen beschikbaar om de gestelde eisen te halen.

Subsidie energiebesparing (consumenten)

Voor consumenten zijn er op meerdere onderdelen subsidies te verkrijgen. Naast landelijke subsidieregelingen zijn er in diverse gebieden in Nederland provinciale of gemeentelijke regelingen van kracht. Deze kunnen variëren van het volledig (of gedeeltelijk) vergoeden van het energielabel of maatwerkadvies tot subsidies op energiebesparende maatregelen. Meer informatie over subsidies voor consumenten vindt u hier.

 

Subsidie energiebesparing (bedrijven)

Ook voor bedrijven zijn er momenteel interessante regelingen van kracht welke het interessant maken om te investeren in energiebesparende maatregelen. Energiebesparende maatregelen zijn veelal fiscaal aftrekbaar. Voor een actueel overzicht van welke maatregelen fiscaal aftrekbaar zijn verwijzen wij u door naar de website van Agentschap NL.